Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
INFORMACJA

z  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków  Klubu  Turystycznego  ZKP   ”Wanożnik”   w  Gdańsku

odbytego 19 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze

 

Zebranie, któremu przewodniczył kol. Edmund Szczesiak, rozpoczęto w drugim

terminie. W zebraniu uczestniczyło 38 pełnoprawnych członków Klubu.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu zostały przyjęte, a 

ustępującemu Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Po dyskusji, zgodnie ze Statutem ZKP  i Regulaminem Klubu, wybrano:

*Bernarda Hinza na Prezesa Klubu, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym,

*na członków Zarządu Klubu (wg ilości głosów) wybrano:

1.      Włodzimierza Dawidowskiego

2.      Barbarę Łosińską

3.      Marię Lachowską

4.      Waldemara Marcinkiewicza

5.      Zbigniewa Wójcickiego  

6.      Ewę Milewską

 

*do Komisji Rewizyjnej Klubu wybrano:

1.      Edmunda Szczesiaka

2.      Władysława Brzozowskiego

3.      Bogdana Grzenkowicza

 

Ukonstytuowanie w/w gremiów nastąpi na pierwszym zebraniu na przełomie

stycznia-lutego 2017r.

          Ponadto, Zebrani podjęli następujące Uchwały:

       1. Uchwałę programową dla Klubu na lata 2016-2019.

       2. Uchwałę w/s dodatkowych zapisów w Regulaminie Klubu.

       3. Uchwałę w/ s przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla

           Klubu Wanożnik”.

 

    Prezes Klubu                                                              Przewodniczący

    Bernard Hinz                                                        Walnego Zebrania Klubu

                                                                                  Edmund Szczesiak

 

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Klubu Turystycznego ZKP „Wanożnik” w Gdańsku

podjęta 19 listopada 2016 r. w Jastrzębiej Górze

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji,podjęto następującą Uchwałę Programową:

1. W celu pełnej realizacji zadań statutowych do jakich został powołany Klub,

    należy zintensyfikować działania w zakresie:

- krajoznawczym – przez poznawanie dziedzictwa pomorskiego w czasie wycieczek,

- propagowania kultury kaszubsko-pomorskiej podczas klubowych imprez

   turystycznych,

- uatrakcyjnienia propozycji imprez krajoznawczo-kolarskich skierowanych do

   młodszych turystów

2. Rozszerzenie działalności poprzez rozwinięcie współpracy z oddziałami ZKP:

- zapraszanie O/ZKP do współorganizowania imprez i uczestnictwa członków ZKP

   w naszych imprezach

- doradztwo dla O/ZKP w zakresie imprez turystycznych,

- umieszczanie na stronie internetowej Klubu, więcej informacji z „otwartych”

   imprez turystycznych organizowanych przez O/ZKP.

3. Kontynuowanie starań o wsparcie klubowych przedsięwzięć przez instytucji

    i stowarzyszenia.

Powyższa Uchwała została poddana pod głosowanie.

Wyniki głosowania: zebrani, jednogłośnie byli za przyjęciem Uchwały.

W związku z powyższym, należy podjąć jej realizację w latach 2016-2019.

Komisja Uchwał i Wniosków                                    Przewodniczący Zebrania

1.  Włodzimierz Dawidowski                                       Edmund Szczesiak

2.  Zbigniew Wójcicki

 

WYKAZ DZIAŁACZY WYRÓŻNIONYCH

za dokonania na rzecz Klubu Turystycznego ZKP „WANOŻNIK”

w latach 2010-2016

I. Wyróżnieni przez Prezesa ZKP z okazji 60-lecia ZKP

na wniosek Prezesa Klubu:

1. Włodzimierz Dawidowski

2. Maria Lachowska

3. Edmund Szczesiak

4. Anna Zakrzewska

Stosowne uzasadnienie we wniosku Prezesa Klubu – w załączeniu.

II. Przyznanie Uchwałą  Walnego Zebrania Członków Klubu  z dnia 19.11.2016 r.

    tytułu „Zasłużony dla Klubu WANOŻNIK

za szczególne zasługi w czasie wielu  Spływów „Remusowych”:

1. Hadrian Lutogniewski  -  jako ratownik wodny,

2. Barbara Łosińska  -  jako wolontariuszka pomocy medycznej,

3. Alicja Werczyńska  -  solistka ogniskowego chóru.

III. Wyróżnienia za propagowanie kaszubszczyzny wśród  wanożników:

1. Jacek Czapiewski

2. Sławomir Klas

3. Grzegorz Szramke

IV.  Podziękowanie za wieloletnie wsparcie finansowe na działalność klubu

      w ramach 1% na OPP:

1. Wiesława i Włodzimierz Dawidowscy z Wejherowa

2. Mirosława i Adam Łascy z Malborka

V. Podziękowania dla wspierających organizacyjnie nasze spływy:

1. Wójt Gminy Chmielno  -  Jerzy Grzegorzewski

2. Sekretarz Urzędu Gminy w Kościerzynie  -  Katarzyna Knapik

3. Zarząd Oddziału ZKP Kościerzyna

Ponadto podziękowania dla liderów Klubu:

1. Edmund Szczesiak  -  szczególnie za 31 Spływów „Śladami Remusa”

W/w lista wyróżnień została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Klubu

dnia 17 października 2016 r.

 
 
INFORMACJA
O OBCHODACH JUBILEUSZOWYCH
XXV-lecia Klubu Turystycznego ZKP „Wanożnik” 
i XXX-lecia Kaszubskiego Spływu Kajakowego  „Śladami Remusa”
 
Ustalenia wstępne obchodów:
 
1. Uchwała Walnego Zebrania z 22.11. 20014 r. dot. zamiaru i Komitetu
    Organizacyjnego.
2. Uchwała Zarządu Klubu z 25.02.2015 r. ws organizacji i harmonogramu.
3. Uchwała Walnego Zebrania z 21.11.2015 r. ws „Zasłużonych dla Klubu” oraz
    listy wyróżnionych i programu uroczystości jubileuszowych.
4. Uchwała Zarządu Klubu z 27.02.2016 r. ws finansów na jubileusz.
5. Uchwała  Zarządu Klubu z 17.10.2016 r. dot. oceny dorobku i wyróżnień.
 
Przebieg uroczystości jubileuszowych:
 
05.07.2015 r.  -   uroczystość XXX Kaszubskiego Spływu Kajakowego „Śladami
                         Remusa” w Swornygaciach – wystąpienia, życzenia,
                         podziękowania, ponadto tematyczny zbiór artykułów w
                        „Pomeranii” nr 7/8.2015.
 
27.11.2015 r.  -  inauguracja obchodów jubileuszowych Klubu w Jastrzębiej
                         Górze, w tym informator, wyróżnienia i podziękowania.
 
11.02.2016 r.  -  uroczyste wręczenie Statuetki „Skra Ormuzdowa” dla Klubu
                         przez Kolegium Redakcyjne „Pomerania” – organu prasowego
                         ZKP Gdańsk
 
27.02.2016 r.  -  uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Klubu we Wieżycy,
                         w tym przegląd dokonań w kronikach, a w „Pomeranii"
                         Nr 1/2016 artykuł o dorobku Klubu.
 
20.03.2016 r.  -  akcenty jubileuszowe naszego Klubu w Dniu Jedności
                         Kaszubów w Bojanie.
 
02.07.2016 r.  -  akcenty jubileuszowe naszego Klubu na Zjeździe Kaszubów
                         we Wdzydzach.
 
Jesień  2016 r.  - prezentacja zdjęć z naszych imprez krajoznawczo-turystycznych
                         na stronie internetowej Klubu.
 
17.10.2016 r.  -  ocena dorobku Klubu, w tym lista działaczy do wyróżnień.
 
19.11.2016 r.  -  uroczyste zakończenie jubileuszowych obchodów, w tym:
                     – podsumowanie dokonań,
                     – prezentacja dorobku w sekcjach,
                     – podziękowanie dla wyróżnionych.
 
Załączniki:
1. Program inauguracji jubileuszu 25-lecia Klubu.
2. Wykaz Tych, którzy odeszli i zasłużonych w 20 i 25-leciu Klubu.
3. Wykaz wyróżnionych i „Skra Ormuzdowa” dla Klubu.
4. Wykaz plakietek, banerów okazjonalnych i innych.
5. Informator 25-lecia oraz artykuły z „Pomeranii”.
 
W imieniu Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego
   Prezes Klubu   -   Bernard Hinz
 

                     

 

KLUB TURYSTYCZNY

" WANOŻNIK "

Rok założenia - 1990

© Copyright 2019 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Klub Turystyczny "Wanożnik"
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.