Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Walne Zebranie Członków
środa, 8 maja 2019

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 24 maja 2019 roku (piątek) o godz. 17.00. Zebranie odbędzie się w auli dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku pod freskiem "Polskie niebo" przy ul. Augustyńskiego 1.

Drugi termin Zebrania (w razie braku kworum), został ustalony na godz. 17.15.

Porządek obrad:

Otwarcie Zebrania

 1. Wprowadzenie sztandaru Oddziału Gdańskiego ZKP i odśpiewanie Hymnu Kaszubskiego,
 2. Powitanie uczestników przez Prezesa Oddziału,
 3. Wystąpienie gości zwiazanych z 30 rocznicą częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r.:

- Jana Wyrowińskiego, honorowego członka ZKP, byłego Wicemarszałka Senatu RP: „Kaszubsko-pomorska stegna na Wiejską - 4 czerwca 1989”

- Adama Cherka z Europejskiego Centrum Solidarności, historyka i archiwistę: „Mitologia plakatów kandydatów Solidarności drużyny Lecha”

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 1. Wybór Prezydium zebrania,
 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków,
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania  i przyjęcie porządku obrad,
 4. Omówienie sprawozdania  Zarządu Oddziału Gdańskiego ZKP,
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego ZKP,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
 7. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Walny Zjazd ZKP oraz głosowanie,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału,
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. Ogłoszenie wyników głosowania na Delegatów na Walny Zjazd ZKP,
 11. Zgłaszanie kandydatów  na Prezesa Oddziału oraz głosowanie,
 12. Dalszy ciąg dyskusji oraz zgłaszanie wniosków,
 13. Ogłoszenie wyników głosowania na Prezesa Oddziału,
 14. Zgłaszanie kandydatów  na członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz głosowanie,
 15. Propozycja  ustanowienia dobrowolnych,  symbolicznych składek dla osób obecnie zwolnionych.
 16. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 17. Wybór trzech przedstawicieli Oddziału do Kolegium Odznaki Honorowej „Pieczęci Świętopełka Wielkiego”,
 18. Wybór pocztu sztandarowego,
 19.  Wolne wnioski,
 20.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej,
 21.  Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zakończenie zebrania.

W dniu zebrania będzie możliwość uregulowania zaległych składek. Ich wysokość nie uległa zmianie (30,- i 15,-) i są one przede wszystkim znakiem naszej przynależności do Zrzeszenia i więzi z nim. Prosimy więc o spełnienie tego podstawowego i symbolicznego obowiązku członkowskiego. Składki można również wpłacić na konto Oddziału Gdańskiego ZKP w banku MILLENNIUM  nr:  09 1160 2202 0000 0001 2049 2878.

Liczymy na niezawodne przybycie ze względu na wybór delegatów na Walny Zjazd ZKP (jeden delegat na ośmiu obecnych na zebraniu). W razie niemożności uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy o pisemne usprawiedliwienia oraz załączenie uwag dotyczących działalności w minionej kadencji oraz propozycji na przyszłość.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres kadencji:

Pobierz

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2020 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.