Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
"Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907r."
piątek, 20 listopada 2020

Strajki szkolne na Kaszubach, które odbywały się w 1906 i 1907 r., prawie nie funkcjonują w polskiej, zbiorowej świadomości historycznej. Nawet w naszym regionie są właściwie zapomniane, często przesłaniają je uczniowskie protesty z Wielkopolski z tego samego okresu, z tym najsłynniejszym w Wrześni. Mimo to tkwią one mocno w kaszubskiej, pomorskiej tożsamości, są jej ważną częścią.

Bez nich zapewne nie byłoby takiego entuzjazmu miejscowej ludności w 1920 r., kiedy Pomorze po zaborach wróciło do odrodzonej Rzeczpospolitej. Ich przebieg umocnił polskie poczucie narodowe, identyfikację polskości z katolicyzmem, odrębności, wrogość do niemieckiej Rzeszy, wówczas będącej u szczytu potęgi politycznej, militarnej i cywilizacyjnej. Dla niektórych bezpośrednich obserwatorów tych wydarzeń, były one porównywalne do największych polskich zrywów narodowych XIX w., powstania listopadowego i styczniowego. Podobna była skala bohaterstwa, wytrwałości, w części także danina krwi ofiar. Strajki te miały na Kaszubach powszechny charakter, chociaż nie wystąpiły we wszystkich szkołach, oraz prawie identyczny przebieg. Poprzedziły je liczne petycje domagające się nauczania w pruskich szkołach państwowych na terenie Pomorza, Kaszub religii w języku polskim nie niemieckim. Gdy one nie poskutkowały, dzieci zaopatrzone w pisemne zakazy rodziców, odmawiały nauczycielom odpowiadania w języku niemieckim na pozdrowienie bądź odpowiadały po polsku, milczały, gdy lekcje religii były prowadzone w języku niemieckim, nie przynosiły niemieckich podręczników i książeczek do nabożeństwa ewentualnie brały ze sobą ich polskie odpowiedniki. Uczniowie i ich opiekunowie nie ustępowali mimo zastosowanych przez zaborcę represji, kar pieniężnych, więzienia, zwolnień z pracy rodziców, wydłużania obowiązku szkolnego, przenoszenia
strajkujących do niższych klas, nieprzyjmowania ich starszego rodzeństwa do gimnazjów i szkół wyższych itp. Stosowano też kary cielesne, na skutek których w indywidualnych przypadkach dochodziło do kalectwa, a nawet zgonów. Z drugiej strony następowały pobicia zaangażowanych w tłumienie strajków nauczycieli, żandarmów, urzędników, podpalania ich mieszkań, szkół.


Konferencja „Strajki szkolne na Kaszubach” ma na celu przybliżenie tych wydarzeń, ich upowszechnienie na podstawie dotychczasowych badań, a także nie wykorzystywanych dotąd źródeł, zwiększenie zainteresowania poruszaną tematyką i intensyfikację dalszych prac poznawczych.

 

Link do konferencji

https://kpsw.clickmeeting.com/-strajki-szkolne-na-kaszubach-1906-1907r-

 

 

Harmonogram konferencji


9:30-9:40
Prof. dr hab. Marcin Pliński, Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie
Otwarcie konferencji

9:45 – 9:55
Kazimierz Kleina, Senator RP, Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego
Słowo wstępu

10:00 – 10:20
Dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof.AMW, Akademia Marynarki Wojennej
Szkolnictwo elementarne w rejencji gdańskiej i kwidzyńskiej w Prusach Zachodnich na przełomie XiX i XX w

10:25 – 10:45
Dr Paweł Śpica, Uniwersytet Gdański
Stałość i zmienność postaw kaszubskiej i polskiej ludności Prus Zachodnich wobec szkoły pruskiej w XIX i w początkach XX wieku

10:50 – 11:10
Dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
W. Kulerski i strajki szkolne na Kaszubach w l. 1906-1907

11:15 – 11:35
Prof. dr hab. Edmund Kizik, Uniwersytet Gdański
Niemiecka opinia publiczna wobec strajków szkolnych w rejencji gdańskiej Prus Zachodnich 1906-1907

11:40 – 12:00
Ks. dr Marian Miotk
Strajk szkolny w powiecie wejherowskim według relacji świadków i osób z nimi związanych zebranych przez Augustyna Kura

12:05 – 12:25
Dr Bogusław Breza, Instytut Kaszubski
„Kaszuby w ogniu”. Strajki szkolne na Kaszubach na łamach „Gazety Gdańskiej” w l. 1906-1907

12:30 – 12:50
Dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wypisy z kronik szkolnych na Kociewiu. Materiały etnograficzne ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

12:55 – 13:15
Prof. dr hab. Zygmunt Szultka, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski
Spostrzeżenia o strajkach szkolnych na Kaszubach i Kociewiu. Podobieństwa i różnice

13:20 – 13:40
Prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski Miara w prześladowaniu ciał i dusz jest przebrana!” Strajki szkolne na Pomorzu i Kaszubach w publicystyce i literaturze polskiej

13:45 – 14:15
Dyskusja – moderator dr Bogusław Breza

14:20 – 14:30
Podsumowanie i zakończenie – Senator Kazimierz Kleina
Prowadzący konferencję – dr Bogusław Breza, Instytut Kaszubski

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2021 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.