Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Etnofilologia kasz. a uprawnienia nauczycieli
wtorek, 1 września 2020

Senator Kazimierz Kleina na 13. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2020 r. złożył oświadczenie skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, w którym opisał sytuację dotyczącą kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego oraz braku uprawnień do nauczania tego przedmiotu przez studentów etnofilologii kaszubskiej po zakończeniu studiów I stopnia i braku możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia, ze względu na nowe Rozporządzenie z dnia 25 lipca 2019 r.

31 sierpnia odbyło się również spotkanie z prof. Jerzym Gwizdałą, rektorem UG w sprawie sytuacji etnofilologii kaszubskiej. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie reprezentowali: Jan Wyrowiński prezes ZKP, Kazimierz Kleina, senator i przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego oraz prof. Edmund Wittbrodt, prezes ZKP poprzedniej kadencji.

Załączamy odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka na oświadczenie senatora.